Update Corona Virus

Voorwaarden opschaling reguliere zorg tijdens COVID-19 crisis, in het licht van de uitzondering voor (para)medische beroepen op het algemene verbod op het uitoefenen van contactberoepen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing tot en met 19 mei. Besluitvorming over eventuele wijzigingen van deze voorwaarden loopt mee in de bredere besluitvorming van het kabinet over de genomen maatregelen in verband met de bestrijding van de coronacrisis.
Er geldt momenteel nog een verbod op het uitoefenen van contactberoepen waarbij geen 1,5 meter afstand tot de klant genomen kan worden. Voor de behandeling van (para)medische beroepen gold al een uitzondering op dit verbod, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygiƫnevereisten kan naleven.
(Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport 23 april 2020)

M.a.w. alleen bij een duidelijke medische indicatie, waarbij het niet behandelen zou leiden tot een niet-reversibele situatie mag er behandeling plaatsvinden binnen de gestelde kaders wat betreft hygiene-maatregelen.

Al met al een onduidelijk kader; wat is niet reversibel en wat is een medische indicatie. De beroepsverenigingen zijn eenduidig. niet behandelen, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van (huis)-arts.

Nog even afwachten dus!!!!