Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom willen wij u informeren op welke manier mijn praktijk hieraan thans voldoet.

 

De AVG heeft betrekking op alle bedrijven in Europa die persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij aan het adres, het telefoonnummer of de geboortedatum van de klant. Met de nieuwe wet krijgen de mensen van wie persoonsgegevens verwerkt worden meer en verbeterde privacy rechten. De praktijk moet transparant zijn over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen. De leveranciers van de software voor wat betreft het online agenda systeem (‘onlineafspraken.nl’) en van de declaratie/patiëntendossiers (Incura/winbade) voldoen volledig aan de gestelde eisen. Hieronder staan de bestanden (PDF) mbt de privacy verklaringen van bovengenoemde bedrijven; ondertekend en geïmplementeerd door deze praktijk.

Organisatie.                  Bestand 

Onlineafspraken.nl 5745_61616f80
Incura / winbase Privacy_verklaring_1-1