Tarieven

tarievenlijst

Tarieven 2023:

consult a € 75,00 declarabel onder aanvullende verzekeringsvoorwaarden.

Bij het niet nakomen van een afspraak, kan zonder geldige reden een volledig tarief in rekening worden gebracht. Natuurlijk zal hierbij rekening gehouden worden met eventuele onvoorziene omstandigheden.

Oostplein Acupunctuur maakt gebruik van de dienstverlening van een zogenaamde ‘Factoring’ organisatie: INFOMEDICS . Zij versturen de nota’s en zien toe op de betaling hiervan. Bij vragen omtrent de nota’s dient u dus contact te zoeken met deze organisatie. In het hoofdmenu heeft u hier de mogelijkheid om op de aktieknop ‘vragen over uw nota’ te klikken. voor alle duidelijkheid volgt hier ook nog een link naar de juiste pagina:

Infomedics
Lidmaatschap Nederlandse Vereniniging voor Acupunctuur (N.V.A.)

Oostplein Acupunctuur is sinds 1994 lid van de N.V.A. Lidmaatschap van deze beroepsorganisatie betekent dat uw behandelaar een gedege en gekwalificeerde en erkende opleiding heeft gehad, verplichte bij- en nascholingsaktiviteiten volgt en aangesloten is bij organisaties die kunnen bemiddelen wanneer u niet tevreden bent over de behandelingen en/of behandelaar. voor verdere informatie verwijs ik u graag naar de wegsite van de NVA: website van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur.