Patient portaal

U als patient kan met het Incura Patientportaal – in een afgeschermde omgeving – gegevens inzien en uitwisselen met uw behandelaar. Zo ontstaat er een (inter-) aktieve relatie tussen u en uw zorgverlener. Advies en aanvullende informatie over de behandeling van uw klacht(-en) komen beschikbaar. ┬áIndien u hiervoor belangstelling heeft kunt u dit kenbaar maken en zal het patientportaal worden geactiveerd. U krijgt dan een bevestigingsmail waarin de inloggegevens worden verstrekt.