Specialisatie

De behandeling

HED-laserneedles zijn nieuwe medische instrumenten, die fotonen uitzenden met een hoog stimulerende densiteit. Deze fotonen dringen diep in het gewrichtskapsel en in het menselijk weefsel binnen. Dank zij deze zéér diepe indringing, kunnen HED-laserneedles gebruikt worden vanaf de huid. Zij moeten niet in het lichaam gebracht worden, doch alleen op de huid gekleefd worden met een sticker op het gewricht t.h.v. het artrotisch of necrotisch weefsel. Dit is onmogelijk met iedere andere laser die momenteel op de markt is om de nodige sterk gecondenseerde energie op te wekken nodig om de regeneratie processen te activeren in het gewricht met osteoartritis of artrose.

Het therapeutisch effect is gebaseerd op een zeer eenvoudig principe :

De sterk gecondenseerde HED-laserneedles worden geplaatst lineair langs de gewrichtsspleet of t.h.v.het necrotisch beenderweefsel.
Het resultaat van laatste wetenschappelijke studies tijdens 2006 is het nieuwe apparaat laserneedle micro® :micro i.v.m. de afmeting en zijn prijs macro i.v.m. de medische efficiëntie en zijn succesvolle behandelingen

5 HED-laserneedles met een optimale stimulatie

 • het apparaat is zeer eenvoudig en praktisch bij gebruik
 • vlugge installatie dank zij éénmalige adapters
 • eenvoudig en duurzaam, praktisch geen onderhoud
 • computergestuurde frewenties volgens Nogier, Bahr, Reiniger, Chrakas en TONS
 • alle frekwenties zijn programmeerbaar
 • computergestuurd
 • hoge veiligheid en efficiëntie
 • Wetenschappelijke verantwoording van de werking van het  acupunctuur mechanisme, een unicum in de geschiedenis, welke bekroond is door de “the American Academy of Medical Acupuncture (AAMA) and the Medical Acupuncture Research Foundation of the USA” met de 1.International Research Award in 2004.
 • Teneinde Laserneedle micro® nog te verbeteren hebben wij gebruik gemaakt van alle resultaten van ondertussen een miljoen behandelingen en bruikbaar advies van dokters over gans Europa.

Naalden zijn essentieel voor iedere vorm van acupunctuur. Doch dank zij Laserneedle micro® is het nu mogelijk dank zij de nieuwe HED-laserneedles (High Energy Density) 10 acupunctuurpunten simultaan te stimuleren met dezelfde efficiëntie als bij naaldacupunctuur. Daarenboven combineert Laserneedle micro® de effecten van acupunctuur met het therapeutisch effect van laser op de celstructuur.

De cerebrale en perifere effecten van laserneedle micro® zijn wetenschappelijk bewezen en gepubliceerd in meer dan 50 originele wetenschappelijke werken.

Laserneedle micro® – een innovatie in acupunctuur
Lasernaalden zijn specifieke laser-permeabele optische vezels (vertikaal geplaatst op de huid), die een naald stimuluseffect veroorzaken simultaan op 10 acupunctuurpunten.
Laserneedle micro® heeft een golflengte van 685 nm, zodat het laserlicht niet geabsorbeerd wordt door water en ook geen thermisch effect heeft. Het acupunctuurpunt wordt uitsluitend gestimuleerd door  een elektronische impuls (interactie van fotonen en de ionische kanalen van de celmembraan). Dit kan worden geverifieerd door Doppler Sonografie en infrarode spectroscopie.
Tot op heden kon acupunctuur niet getest worden door “placebo” naalden, doch nu dank zij Laserneedle micro® kan men dubbel-blind studies doen met placebo-laserneedles en zodoende wetenschappelijk de waarde van acupunctuur bewijzen.
Momenteel wordt er in 10 verschillende universiteiten in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk research gedaan aangaande Laserneedle micro. Al deze studies zullen niet alleen bijdragen tot de ontwikkeling van Laserneedle micro, doch ook het wetenschappelijk bewijs van de klassieke acupunctuur.

Succesvolle Laser Needle behandelingen :

 • Orthopedie: cervicale syndromen, lumbale syndromen, gonarthritis, coxartritis, rhizartritis, PSH, epicondyitis, tendinitis, fibromyalgie, polyartritis, Morbus Bechterew, osteonecrosis (Morbis Ahlbäck, Osgood-Schlatter) osteoporosis
 • Allergie: allergische rhinitis, astma bronchiale, neurodermitis
 • Neurologische ziektes: migraine, trigeminusneuralgie, herpes zoster neuralgia, hemiparese, fantoom pijn, paresis
 • Cardiovasculaire ziektes: paroxysmale tachycardie, hypertonie, hypotonie, arrythmie, cardiale neurosis
 • Urogenitale ziektes: urogenitale infecties, incontinentie, onvruchtbaarheid, PMS syndroom, climacterium, dysmenorrhee, meno-metrorrhagie

Lichaamsacupunctuur

Naalden zijn essentieel voor klassieke acupunctuur. Wij hebben nieuwe Laserneedles ontwikkelt die een nog optimaler stimulatie van het acupunctuurpunt mogelijk maakt. De werking van deze HED-Laserneedles (High Energy Density) is identiek aan acupunctuur met metalen naalden. De HEDLaserneedles brengen positioeve effecten teweeg in de celweefsels die deel uitmaken van het acupunctuurpunt. De perifere en cerebrale werking van de Laserneedle micro acupunctuur is wetenschappelijk bewezen door meer dan 50 wetenschappelijke studies die gepubliceerd zijn en is vooledig pijnvrij en zonder nevenwerkingen. Het is dan ook zeer geliefd bij alle patënten, zelfs bij kinderen. Door de dubbele werking, het acupunctuureffect en het fysische effect van Laser krijgt de behandeling nog een beter resultaat en kan men alle indicaties van de acupunctuur optimaliseren. Laserneedle micro beantwoordt volledig aan de basis en methode van de klassieke acupunctuur t.t.z. simultaan punten stimuleren. Tevens wordt de diagnose en de puntkeuze van de klassieke acupunctuur volledig gerespecteerd. Men kan de gepaste frekwentie nemen per meridiaan of de TONS-frekwenties die toelaten het pijnstillend effect te verhogen. Laserneedle micro is de moderne versie van de klassieke acupunctuur en is de toekomst voor acupunctuur.

Pijntherapie

Een nieuwe toepassing van de pijntherapie is de Transcutane Optische Nervenstimulation (TONS)
Hierbij worden de Laserneedles op de pijnlijke plaats aangebracht met een frekwentie van 2 Hz tot 100 Hz
Zoals bij de gekende TENS (electrische stimulatie van zenuwen) die een analgetisch effect heeft, kan men via de diverse TONS frekwenties met Laserneedle hetzelfde anagetisch effect bekomen. Laserneedle micro verhoogt inderdaad de celenergie door verhoogde productie van ATP synthese, een verhoging van het Zuurstofmetabolisme in de weefsels en een verbeterde capillaire doorbloeding.

Dermatologie

Onze Laserneedle-fototherapie baseert zich op de modernste gegevens en ontwikkelingen in de dermatologie. Het basisprinciep is dat blauwe en rode laser een maximale energiedichtheid uitzendt op het getroffen huidgedeelte. De werking van rode laser (660 nm) is goed onderzocht en men bekomt een niet specifieke verhoging van de celenergie (ATP-synthese), van de microcirculatie en van de zuurstofopname. De rode Laserneedle verbetert ook de regeneratie en herstel van huidweefsel. De blauwe Laserneedle (405nm) werkt daarentegen zeer specifiek op de huid. Bij energiedichtheid van 50 W/cm2 beïnvloedt de blauwe laserneedle zowel een immunologische als ook een bacteriologische toestand van het huidweefsel. Vanuit immunologisch standpunt komt het tot een remming van de beweging van Langerhans cellen uit het dermis, een reductie van dermale mastcellen en van de intra epidermalen IgE+ Langerhans cellen. De activiteit en aantal van de T-Lynfocyten wordt door de 405 nm straling direct beïnvloedt. Na de bestraling wordt er een duidelijk verhoogde afname vastgesteld van bcl-2 proteïnen, welke als apo-ptoseremmer werkt. Vanuit bacteriologisch standpunt werkt de 405-nm straling efficiënt en direct tegen bacteriën, zoals de prophyrinhoudende bacteriën, de proprionbacterium acne, staphylococcus aureaus en pseudomonas aeruginosa.

Met deze specifieke immunologische en anti-bacteriële werking is de 405 nm laser optimaal om neurodermitis, psoriasis, acne vulgaris en ook vitiligo te behandelen, daar deze huidziekten een immunologisch en bacteriële pathogenese hebben.

Verjonging van de huid

Huid verjonging en verhoogt de elasticiteit en glans van de huid : Nieuwe, niet-invasieve methode, gebaseerd op een gepatenteerde tri-chromatisch laserlicht (rood, blauw en infra-rood)
indicaties : fijne hudlijene en rimpels, keratosis pilaris, door zon beschadigde huid, droge, ruwe huid.

Tandheelkunde

Inflammatoire processen van tanden en van de maxillofaciale streek kunnen behandeld worden met Laserneedle door middle van speciale steriliseerbare adaptors.